Informacje

Co zrobić, jeżeli świetlówka energooszczędna pęknie?

Należy zachować ostrożność przy wyjmowaniu świetlówki z opakowania, montażu czy wymianie, ponieważ szklana rurka może pęknąć w wyniku upadku lub nieostrożnego traktowania. W przeciwieństwie do żarówek LED, świetlówki kompaktowe zawierają niewielką ilość rtęci i gdy świetlówka ulegnie uszkodzeniu należy:

- przewietrzyć przez 20-30 minut pomieszczenie
- dokładnie usunąć resztki świetlówki wilgotną ściereczką, najlepiej w gumowych rękawiczkach
- zebrane resztki (wraz ze ściereczką i rękawiczkami) zapakować w szczelny woreczek plastikowy
- tak zabezpieczone resztki należy oddać  do  punktu zbiórki odpadów sprzętu    elektronicznego w celu utylizacji
- nie należy używać odkurzacza do usuwania resztek pękniętej świetlówki, ponieważ mogą zostać zatrzymane przez filtr.

Co zrobić ze zużytymi świetlówkami energooszczędnymi i żarówkami LED?

Świetlówki kompaktowe i żarówki LED zawierają układy elektroniczne i są oznakowane logo przekreślonego pojemnika na śmieci, co oznacza, że nie wolno ich wyrzucać wraz z odpadami gospodarstwa domowego, a należy je wrzucić do specjalnych pojemników na zużyte świetlówki w  sklepie lub oddać do punktu zbiórki odpadów sprzętu elektronicznego w celu ich utylizacji - lista takich punktów powinna być dostępna na stronie internetowej każdej gminy.

 

  Zgodnie z dyrektywą WEEE 2002/96/CE, dotyczącą ochrony środowiska, zabronione jest usuwanie zużytych
urządzeń elektrycznych i elektronicznych do środowiska lub zwykłego publicznego wysypiska śmieci. Należy oddać je do odpowiedniego punktu recyklingu


Stopnie ochrony IP (International Protection, określony wg. EN-IEC 60529).

 

To stopień ochrony zapewnianej przez obudowę, wyznaczany w kilkustopniowej skali, określający stopień zabezpieczenia przed przedostawaniem się do wnętrza obudowy ciał stałych oraz wody. Kod opisujący stopień ochrony składa się z dwóch cyfr.

Pierwsza cyfra kodu IP określa, stopień ochrony urządzenia wewnątrz obudowy przed dostaniem się do jego wnętrza ciał stałych a także stopień ochrony użytkownika przed bezpośrednim kontaktem z elementami urządzenia będącymi pod napięciem.

Druga cyfra kodu IP określa, stopień ochrony urządzenia wewnątrz obudowy przed dostaniem się do jego wnętrza wody.

 

Pierwsza
cyfra
kodu

OpisDruga
cyfra kodu
Opis
IP0X
brak ochrony urządzeniaIPX0brak ochrony urządzenia
IP1Xochrona urządzenia przed przenikaniem przedmiotów o średnicy Ø≥50 mm np.: ludzką dłońIPX1ochrona urządzenia przed kroplami wody spadającymi pionowo
IP2Xochrona urządzenia przed przenikaniem przedmiotów o średnicy Ø≥12 mm np.: palcem dłoniIPX2ochrona urządzenia przed kroplami wody spadającymi pod kątem ≤ 150 od pionu
IP3Xochrona urządzenia przed przenikaniem przedmiotów o średnicy Ø≥2,5 mmIPX3ochrona urządzenia przed kroplami wody spadającymi pod kątem ≤ 600 od pionu (np.: deszczem)
IP4Xochrona urządzenia przed przenikaniem przedmiotów o średnicy Ø≥1,0 mmIPX4ochrona urządzenia przed bryzgami wody ze wszystkich stron
IP5Xochrona urządzenia przed przenikaniem jakichkolwiek przedmiotów i osiadaniem pyłuIPX5ochrona urządzenia przed silnym strumieniem wody padającym ze wszystkich stron
IP6XpyłoszczelneIPX6ochrona urządzenia przed falami i silnym strumieniem wody, padającymi ze wszystkich stron
--IPX7ochrona urządzenia przed zniszczeniem na skutek krótkotrwałego (do 30 min.) zanurzenia w wodzie na głębokość H=1 m.
--IPX8ochrona urządzenia przed zniszczeniem na skutek długotrwałego zanurzenia w wodzie na głębokość H>1 m.